Estetisyenlik ve Güzellik Uzmanlığı Kursu

Estetisyenlik ve Güzellik Uzmanlığı Kursu

Programın Kayıt ve Kabul Şartları

Bu kurs programı, 19 yaşından gün almış en az ilkokul ve/veya ilköğretim düzeyinde eğitimini tamamlamış bireyler için hazırlanmıştır.

Programın Amaçları

Bu kurs programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin;

  • İş organizasyonu yapmaları,
  • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmelerini,
  • Kalite yönetim sistemini uygulamalarını,
  • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmaları,
  • Yapılacak iş öncesi ön hazırlık yapmaları,
  • Cilt bakımı yapmaları,
  • Vücut bakımı yapmaları,
  • Epilasyon/Depilasyon yapmaları,
  • Makyaj yapmaları,

Ve Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaya istekli olmaları beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu kurs programı güzellik uzmanlığı alanında ihtiyaç duyulan sertifikalı ve nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, toplumdaki insanların bu alanda daha sağlıklı ve güvenilir hizmete kavuşmasını sağlamak ve bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen bireylerin istihdam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kurs programı uygulanırken; anlatım, örnek olay, yaparak yaşayarak öğrenme, gösterip yaptırma, soru cevap gibi yöntem ve tekniklerden yararlanılacaktır. Ayrıca basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta gibi ilkelere bağlı kalınacaktır.

Program içerisinde yer alan konular MYK standartlarına göre birbirinden ön koşulu olacak ve anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenmiştir.

Program süresince; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ortam, malzeme, araç, gereç ve cihazlardan kaynaklanabilecek tehlike ve risklerin giderilmesine ilişkin önlemler kurum tarafından alınır.

Bu programın hazırlanmasında, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan 13UMS0287-4 referans kodlu Güzellik Uzmanı Ulusal Meslek Standardı dayanak alınmıştır.

Öğretme-öğrenme süresince video, resim, şemalar v.b araçlardan yararlanılır.

Aletli cilt bakımı, epilasyon, vücut bakımı, makyaj uygulamalarını yakından gözlemlemelerine imkan sağlamak amacıyla, gerekli görülen durumlarda kursiyerlerin bu alanda MYK standardında, nitelikli hizmet veren kurumları ziyaret etmeleri sağlanabilir.

Konular işlenirken gerektiğinde cilt bakımı, epilasyon, vücut bakımı, makyaj uygulaması alanında uzman kişiler davet edilerek, onların örnek uygulamalarından, deneyim ve düşüncelerinden yararlanabilir.

Dr ALi Küçük
Dr ALi Küçük
Dr ALi Küçük

Neredeyiz?

Dr. ALİ Küçük
ESTETİK CENTER

Konumu Gör

© Tüm Hakkı Saklıdır 2020, DrAliKucuk.com
Tasarım: Güzellik Atölyesi